Momo Okabe' Sorrow & Catharsis
Interview Valeria Della Valle Photography Momo Okabe